Міжнародні тести:

IELTS

TOELF

 

IELTS (International English Language Testing System) - міжнародна система тестування англійської мови.

Існують дві версії тесту: Academic та General Training:

  • Перша, Academic, призначена для тих, хто прагне поступати до університетів та інших вузів, а також для фахівців, таких як лікарі або середній медичний персонал, які хочуть вчитися чи проходити практику в англомовній країні.
  • Друга, General Training, призначена для тих, хто планує отримати позаакадемічне навчання або набути досвід роботи у тій чи іншій сфері, або імігрувати.

Загально відомо, що тести з читання та письма для версії Academic набагато складніші за тести для General Training через відмінності у рівні інтелектуальної та академічної суворості між двома версіями.

IELTS визнається більшістю австралійських, британських, канадських, ірландських, новозеландських і південноафриканських вузів, понад 2000 академічних інституцій у Сполучених Штатах та низкою професійних організацій. Цей тест є також необхідною умовою для імміграції до Австралії та Канади.

 Результати IELTS є дійсними впродовж двох років.

Усі кандидати мають виконати чотири модулі - Listening, Reading, Writing and Speaking - щоб отримати кінцевий бал, який записується у IELTS Test Report Form (TRF). Усі кандидати виконують однакові модулі: зі слухання (Listening) та розмовний (Speaking), у той час коли модулі з читання (Reading) і писання (Writing) відрізняються в залежності від версії тесту - Academic або General.

Загальна тривалість тесту 2 години 45 хвилин

Перші три модулі - Listening, Reading and Writing (завжди саме у такій послідовності) - виконуються в один день і фактично без перерви між ними. Розмовний модуль (Speaking) може бути виконаний, на вибір центру тестування, у семиденний термін до чи після інших модулів.

Тести задумані таким чином, щоб повністю покрити діапазон вмінь від повністю необізнаного в мові до кваліфікованого користувача.

Шкала оцінювання

IELTS оцінюється за дев'ятибальною шкалою, де кожний бал відповідає певному рівню знання англійської:

9 Висококваліфікований користувач

Повністю володіє мовою: використовує її доречно, точно та вільно з повним розумінням. Такий результат отримати дуже важко.

8 Дуже добрий користувач

Практично повністю володіє мовою, вкрай рідко припускається випадкових неточностей і недоречностей. Добре доводить власні думки та розуміє інших.

7 Добрий користувач

Добре володіє мовою, хоча припускається випадкових неточностей, недоречностей та непорозумінь у деяких ситуаціях. Взагалі добре вміє користуватися мовою і непогано розуміє інших.

6 Обізнаний користувач

Має загально ефективне володіння мовою, незважаючи на певні неточності, недоречності, непорозуміння. Належним чином може використовувати і розуміти мову, зокрема, у звичних повсякденних ситуаціях.

5 Середній користувач

Несповна володіє мовою, у загальних рисах розуміється у багатьох ситуаціях, хоча, скоріш за все, робить багато помилок. Кандидат розуміється на низці тем, які становлять для нього професійний чи загальний інтерес.

4 Обмежений користувач

Базове знання обмежено звичними ситуаціями. Має часті проблеми у вживанні мови.

3 Дуже обмежений користувач

Виражає і розуміє лише загальні речі в обмеженій кількості звичних ситуацій. Дуже часто губиться під час вживання мови.

2 Незв'язний користувач

Жодне нормальне спілкування не є можливим. Має великі проблеми у розуміння письмової та усної мови.

1 Не користувач

По суті не володіє мовою, за винятком невеликого числа окремих слів.

0 Не склав тест

Не може бути оцінений.

За детальною інформацією щодо складання цього тесту звертатися у реєстраційний центр у місті Львові.
Підготовка до цього виду міжнародного тесту у нашій школі проводить в індивідуальному порядку, коли Ваш рівень знань англійської мови досягає мінімально середнього рівня.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) - це міжнародний екзамен з англійської мови, який складають особи, для яких англійська мова є іноземною.

Основне завдання TOEFL - оцінити рівень підготовки тих, для кого англійська мова не є рідною мовою. Подання результатів такого тесту є обов'язковим під час вступу до більш ніж як 2400 коледжів та університетів США, Канади та деяких інших країн. Результати саме цього тесту необхідні під час вступу до всіх університетів США студентів або аспірантів, що раніше навчались іншою мовою. Також здавати TOEFL необхідно для участі в багатьох міжнародних програмах стажування у закладах, в яких навчання відбувається англійською мовою. Також деякі наукові та сертифікаційні програми вимагають від претендентів складання TOEFL. Екзамен складається із 4-х частин: Listening Comprehension, Structure and Written Expression, Reading Comprehension та Test of Written English.

 Частина Reading - 3-4 тексти, які містять 12-14 питань. Тривалість - 60-80 хвилин.

 Частина Listening - 6-9 текстів, які містять по 5-6 питань. Тривалість - 60-90 хвилин.

 Частина Speaking - 6 завдань і 6 запитань. Тривалість - 20 хвилин.

 Частина Writing - 2 завдання. Тривалість - 50 хвилин.

 Кожна частина тесту оцінюється за 30-бальною шкалою. Максимальна кількість - 130 балів.

 Результати TOEFL є дійсними впродовж 2 років.

 Для детальнішої інформації звертатися у реєстраційний центр у місті Львові.

Підготовка до цього виду міжнародного тесту у нашій школі проводить в індивідуальному порядку, коли Ваш рівень знань англійської мови досягає мінімально середнього рівня.